mltutorijali.com

naučite više

Javascript&JQuery \ Tutorijali

Javascript tutorijali za početnike

15. februar 2012., Autor: , Nema komentara

Javascript tutorijali je skup tutorijala u komećete naučiti javascript za početnike, odnosno za šta Javascript služi i kako se koristi. Kroz nekoliko video tutorijala proći ćemo kroz osnovne petlje i funkcije javascripta koje vam pomažu da učinite svoj sajt dinamičnijim i funkcionalnijim. 

Javascript je skriptni programski jezik koji ima primarnu svrhu za definisanje funkcionalnosti za vašu web stranicu. Javascript je vrlo dinamičan jezik sa slabom podrškom za objektno orjentisano programiranje. Javascript se najčešće koristi uz HTML i daje funkcionalnosti HTML elementima.

Prvobitna ideja je bila da Javascript liči na programski jezik Javu, ali Javascript ne sadrži ni jedan ključni element koji ima Java osim onih elemenata koji su nasledili iz C-programskog jezika. Javascript je najpoznatiji po svojim korisničkim funkcionalnostima web stranica, ali se može koristiti za pristup objektima u drugim aplikacijama.

Javascript je prvo bio u planu da se zove LiveScript(LajvSkript), ali, zbog marketinških razloga kompanije NetScape i Sun je preimenovan u Javascript.

Javascript tutorijali